Tvärskogs nya centrum?

Som ett resultat av utvecklingsdialogerna 2012 har Kalmar kommun avsatt pengar för att snygga till det gamla
stationsområdet där busshållplatsen och återvinningsstationen ligger idag. 

Ambitionen är att förbättra belysning, trafiksäkerhet samt skapa snyggare inramning av återvinningsstationen
och uppfräschning av området i största allmänhet.

Skissen ovan är endast ett diskussionsunderlag som visar behovet. Vi ser med spänning fram emot landskaps-
arkitektens förslag!

Tvärskogs Bygdeförening träffade kommunens landskapsarkitekt och landsbygdsutvecklare 10 oktober.